MPRO2014

  • hình ảnh

Phần mềm Quản lý Sản xuất - Các Doanh Nghiệp In Ấn

Price: Theo dự án
Giới thiệu:

Hỗ trợ cho việc theo dõi, giám sát, phối hợp thực hiện từ Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch Thị trường, phòng Vật tư, phòng Tài vụ Kế toán, cho đến các Xí nghiệp sản xuất cùng triển khai các hoạt động sản xuất kinh...

Contact
Register to buy