Phần mềm SCOOT

  • hình ảnh
  • hình ảnh

SCOOT

Price: Liên hệ
Summary:

SCOOT là hệ thống giám sát giao thông, nó kiểm soát tín hiệu trong mạng lưới các nút giao thông; thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo hiệu quả đặt biệt trong các khu vục các luồng...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897