Phần mềm PHAROS

  • hình ảnh

PHAROS

Price: Liên hệ
Summary:

Mô hình sóng Pharos được sử dụng để tính toán sự chuyển động sóng cộng hưởng ở các bến cảng. Mô hình này đã được áp dụng trong một loạt các dự án nghiên cứu và kỹ thuật trên toàn thế giới. Biện pháp thi...

Contact
Register to buy