RISK ANALYST

  • hình ảnh

RISK ANALYST

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

BREEZE® Risk Analyst là hệ thống mô hình đánh giá rủi ro sức khoẻ con người và hệ sinh thái được thiết kế để tiến hành đánh giá đa chiều rủi ro sức khoẻ con người và mô hình đánh giá rủi ro hệ sinh...

Contact
Register to buy