Phần mềm SOBEK

  • hình ảnh

SOBEK

Price: Liên hệ
Summary:

Bộ mô hình 1D/2D toàn bộ cho giải pháp về nước. SOBEK là một bộ mô hình mạnh mẽ để dự báo lũ, tối ưu hóa hệ thống thoát nước, điều khiển hệ thống dẫn nước, thiết kế cống thoát nước cho dòng nước lũ,...

Contact
Register to buy