Synergi Life - Phần mềm quản lý rủi ro và QHSE

  • hình ảnh

Synergi Life

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Synergi Life là một giải pháp dành cho các doanh nghiệp để quản lý rủi ro và QHSE. Phần mềm bao gồm rất nhiều các tiến trình công việc như báo cáo, phân tích, hành động khắc phục, thông tin liên lạc, chia sẻ kinh...

Contact
Register to buy

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Hoàng Yến

0934 045 088