Synergi Water - Phần mềm mô phỏng phân phối nước tiên tiến

  • hình ảnh

Synergi Water

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Synergi Water gói phần mềm mô phỏng của chúng tôi cho mô hình hóa và phân tích mạng lưới ống dẫn khép kín của đường ống, bộ máy điều chỉnh, van, máy bơm, hồ chứa nước, bể chứa nước, giếng đào và giếng khoan...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Hoàng Yến

0934 045 088