Thiết bị địa vật lý khác

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị địa vật lý khác: Carota giếng khoan, địa chấn biển, trọng lực, từ telua, đo phân cực kích thích

Price: Liên hệ
Summary:

1. Thiết bị carota lỗ khoan 2. Thiết bị phân cực kích thích 3. Thiết bị đo phóng xạ

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Hoàng Yến

0934 045 088