Kiểm tra cáp thép bằng phương pháp từ dư của Hãng LRM

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Kiểm tra cáp thép bằng phương pháp từ dư của Hãng LRM

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Hãng thiết bị LRM (Laboratory Dr Roman Martyna) là công ty hàng đầu thế giới về hệ thống kiểm tra không phá hủy chất lượng cáp và đường ống thép bằng phương pháp từ dư (MFL). Hệ thống LRM-XXI Diagnostic được phát triển bởi Dr.Roman...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023

Hoàng Yến

0934 045 088