Thiết bị quét Sonar khảo sát và vẽ biên dạng 3D các khoang rỗng dưới lòng đất, quét biên dạng đáy sông, biển của Hãng Imagenex (Canada)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị quét Sonar khảo sát và vẽ biên dạng 3D các khoang rỗng dưới lòng đất, quét biên dạng đáy sông, biển của Hãng Imagenex (Canada)

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Imagenex là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ quét Sonar. Với công nghệ quét Sonar, không có gì quan trọng hơn là việc có được các hình ảnh rõ nét. Do vậy, Imagenex có đội ngũ thiết kế luôn luôn đi tiên...

Contact
Register to buy

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023

Hoàng Yến

0934 045 088