Thiết bị Radar xuyên đất của hãng GEOScanner

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị Radar xuyên đất của hãng GEOScanner

Price: Liên hệ
Summary:

U-Explorer là một sản phẩm khảo sát địa vật lý hoàn chỉnh của GEOScanner. Cấu hình anten và bộ điều khiển trung tâm có thể dễ dàng thay đổi nhằm phù hợp với các loại khảo sát địa vật lý khác nhau. Hệ thống Anten...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023

Hoàng Yến

0934 045 088