Thiết bị thí nghiệm nén ngang

  • hình ảnh

Thiết bị thí nghiệm nén ngang (DMT) của Hãng Studio Prof Marchetti (Italia)

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Thí nghiệm nén ngang Flat Dilatometer Test (DMT) được phát triển lần đầu tiên tại Italia bởi Giáo sư Marchetti vào giữa những năm 70 và hiện đang được sử dụng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Hoàng Yến

0934 045 088