Hãng Schlumberger

  • hình ảnh

Hãng Schlumberger

Price: Liên hệ
Summary:

AquaChem Phân tích Dữ liệu Chất lượng Nước, Biểu đồ, Báo cáo, và Mô hình Quản lý tài nguyên nước dưới đất, các dự án công nghiệp, và các điểm mỏ yêu cầu giám sát liên tục và thu thập mẫu nước để đảm bảo...

Contact
Register to buy