MBW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng - MBW

Price: 2.000.000vn0
Summary:

MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời cũng có thể thực hiện phân tích hệ kết cấu dầm...

Contact
Download
Register to buy
Download price quotes Tải Driver khóa cứng

Miền Nam

0913 34 79 60

Miền Bắc

0913 06 66 69

Huỳnh Thái

0939 261 463

Ngọc Thìn

0986 261 777

Mr Quang

0908 366 986

Ngọc Thìn

0986 261 777

Mr Quang

0908 366 986

Huỳnh Thái

0939 261 463

Hoàng Yến

0934 045 088