MDW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn -MDW

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công.

Contact
Download
Register to buy

Sản phẩm liên quan

Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài RDW

Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính...

Price: 3.000.000

Hiện nay các phần mềm SAP90/SAP2000, ETABS (công ty CSI Mỹ), STAADIII/STAADPRO (công ty...

Chi tiết sản phẩm
Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng - MBW

Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng - MBW

Price: 2.000.000vn0

MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng...

Chi tiết sản phẩm
Phần mềm phân tích, thiết kế móng cọc - MCW

Phần mềm phân tích, thiết kế móng cọc - MCW

Price: 2.000.000vnd

MCW là chương trình tính toán thiết kế và kiểm tra đối với móng cọc...

Chi tiết sản phẩm
Download price quotes Tải Driver khóa cứng

Miền Nam

0913 34 79 60

Miền Bắc

0913 06 66 69

Mr Quang

0908 366 986

Huỳnh Thái

0939 261 463

Ngọc Thìn

0986 261 777

Ngọc Thìn

0986 261 777

Mr Quang

0908 366 986

Huỳnh Thái

0939 261 463