Phần mềm AERMOD VIEW

  • hình ảnh

AERMOD VIEW

Price: Liên hệ
Summary:

Là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View được sử dụng cho một vùng rộng lớn (trên 50km), để đánh giá nồng độ ô nhiễm và lắng đọng từ nhiều nguồn. Mô hình AERMOD là thế hệ tiếp...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897