Phần mềm CALPUFF VIEW

  • hình ảnh
  • hình ảnh

CALPUFF VIEW

Price: Liên hệ
Summary:

Là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian mô phỏng sự di chuyển tầm xa của hóa chất trong khí quyển, cho những trường hợp khó khăn (tầm nhìn hạn chế, hướng gió, địa hình phức tạp). Cung cấp một giải pháp đồ...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897