OILMAP DEEP

  • hình ảnh

OILMAP DEEP

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

OILMAPDEEP cung cấp những phán đoán nhanh chóng của sự di chuyển của dầu tràn ở trên bề mặt biển. Cả sự kết hợp mô đun công nghiệp CDOG và mô hình chùm tự nhiên của OILMAP cũng được hỗ trợ.

Contact
Register to buy

Sản phẩm liên quan

PLAXIS 3D

PLAXIS 3D

Price: Liên hệ

PLAXIS 3D Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực...

Chi tiết sản phẩm

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Hoàng Yến

0934 045 088