PLAXIS 3D

  • hình ảnh
  • hình ảnh

PLAXIS 3D

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

PLAXIS 3D | Giải pháp phần mềm 3D phần tử hữu hạn trong lĩnh vực địa kỹ thuật

Contact
Register to buy

Sản phẩm liên quan

PLAXIS 2D

PLAXIS 2D

Price: Liên hệ

PLAXIS 2D Giải pháp phần mềm 2D phần tư hữu hạn ứng dụng trong...

Chi tiết sản phẩm
OILMAP DEEP

OILMAP DEEP

Price: Liên hệ

OILMAPDEEP cung cấp những phán đoán nhanh chóng của sự di chuyển của dầu tràn...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS VIP

PLAXIS VIP

Price: Liên hệ

Plaxis VIP là một hệ thống đăng ký bổ sung dựa trên bản quyền truyền...

Chi tiết sản phẩm
PLAXIS MoDeTo

PLAXIS MoDeTo

Price: Liên hệ

PLAXIS MoDeTo Dòng sản phẩm mới của PLAXIS ứng dụng thiết kế cọc monopile...

Chi tiết sản phẩm
GeoStudio

GeoStudio

Price: Liên hệ

GeoStudio gói phần mềm mô hình hóa địa kỹ thuật dành cho các kỹ sư,...

Chi tiết sản phẩm
GEO5

GEO5

Price: Liên hệ

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề...

Chi tiết sản phẩm