CONNA

  • hình ảnh

Phần mềm quản lý Hợp đồng Tư vấn thiết kế - Thực hiện tiến độ và Thanh quyết toán

Price: Theo dự án
Giới thiệu:

Phần mềm quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế thực hiện hợp đồng xây dựng, CONNA áp dụng cho mọi tổ chức thuộc ngành xây dựng cũng như các ngành nghề khác trong việc quản lý các hợp động kinh tế, thuộc các...

Contact
Register to buy

Sản phẩm liên quan

Phần mềm Quản lý Dự Án - CIC PLANNING

Phần mềm Quản lý Dự Án - CIC PLANNING

Price: Theo dự án

Quản lý điều hành thực hiện các dự án, theo dõi tiến độ thi công,...

Chi tiết sản phẩm