RDW

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài RDW

Price: 3.000.000
Giới thiệu:

Hiện nay các phần mềm SAP90/SAP2000, ETABS (công ty CSI Mỹ), STAADIII/STAADPRO (công ty REI Mỹ) được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên việc sử dụng chỉ dừng lại ở bước tính toán nội lực do trong các phần mềm...

Contact
Download
Register to buy

Sản phẩm liên quan

Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn -MDW

Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn -MDW

Price: Liên hệ

MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông...

Chi tiết sản phẩm
Download price quotes Tải Driver khóa cứng

Miền Nam

0913 34 79 60

Miền Bắc

0913 06 66 69

Ngọc Thìn

0986 261 777

Huỳnh Thái

0939 261 463

Mr Quang

0908 366 986

Mr Quang

0908 366 986

Ngọc Thìn

0986 261 777

Miền Nam

0913 34 79 60

Hoàng Yến

0934 045 088

Huỳnh Thái

0939 261 463