Nội dung chính

  CIC Company become the official partner of SoftInWay in Vietnam

  29/03/2024

  Lượt xem 3

  In March 2024, CIC Technology and Consulting Joint Stock Company officially became a partner of SoftInWay Company (USA).

  SoftInWay (USA) is a global R&D engineering company specializing in developing turbine machine systems and components founded in 1999.

  Currently, SoftInWay has expanded its global offices strategically organized to provide 24/7 service, training and technical support to customers worldwide.

  After a long time of working together with single customer cases, in early 2024, CIC Technology and Consulting Joint Stock Company and SoftInWay raised the issue and on March 25, 2024 officially completed the procedures. to become a partner. SoftInWay Company said: "We believe that CIC Company's presence on SoftInWay's global partner map will contribute to enhancing CIC's position, and customers in Vietnam will also benefit many benefits." benefit more the presence and timely support of CIC - SoftInWay's domestic partner - for any commercial or technical issue".

  AxSTREAM® software platform

   

  The flagship product used by many of SoftInWay's major global customers is AxSTREAM simulation software: Combined 0D & 1D modeling and analysis for thermodynamic cycles and thermal fluid systems .

  SoftInWay capabilities

  • Design, model, and explore new energy conversion systems including propulsion, HVAC, refrigeration, power generation, etc., as well as related auxiliary systems.
  • Evaluate different cycle structures and analyze the performance of available products.
  • Optimize existing equipment (including engines and power plants) for all affected technologies in one interface

  Benefits of using SoftInWay software

  • Intuitive drag and drop interface
  • Embedded tools for parametric studies and optimization
  • Flexibility of problem formulation
  • Customize components
  • Steady state and full transient capability
  • Take into ac the performance of components (including maps…)

  In addition, SoftInWay also developed AxSTREAM ION™ - a smart software program that integrates and automates the entire machine design process.

   

  Lợi ích và khả năng chính của SoftInWay 

  • Tự động hóa quá trình thiết kế
  • Cung cấp khả năng xử lý song song
  • Dự đoán cấu hình lý tưởng, điều kiện biên và điều kiện vận hành thông qua AI và máy học
  • Thực hiện các nhiệm vụ tối ưu hóa đa tiêu chí và đa tham số cũng như ước tính hiệu suất ngoài thiết kế dựa trên các mục tiêu và biến thiết kế khác nhau
  • Đầu vào của các quy tắc lập mô hình nội bộ và khả năng viết kịch bản cho phép người dùng tùy chỉnh
  • Cung cấp một cách đơn giản để kết nối các sản phẩm chương trình phần mềm thương mại và của bên thứ ba
  • Cho phép kiểm soát việc thực hiện quy trình ở mọi giai đoạn tính toán
  • Sở hữu thư viện chất lỏng nhúng​​​​​​​​​​​​​​

  Along with software development, SoftInWay also provides technical support services, project support, and software training to meet diverse customer needs.

  For further information, please contact:

  • Software and Technology Equipment Solution Center (STC) - CIC Technology and Consulting Joint Stock Company
  • Hotline: 024 397 41373 & 0976 268 036