Phát hành SAP2000 v22

04/02/2020

Lượt xem 5

SAP2000 là phần mềm phân tích, thiết kế kết cấu quen thuộc với các kỹ sư trên toàn thế giới. Ngày 15 tháng 1 năm 2020 hãng Computers and Structures, Inc. chính thức phát hành SAP2000 v22 với nhiều tính năng và cải thiện mới, tập chung vào phần mô hình tương tác kết cấu móng và nền đất, cải thiện và bổ sung tính năng cho phần phân tích.


Một số tính năng mới như sau:
 

Mô hình kết cấu: Tham số chi tiết hình học của kết cấu móng, bao gồm phần tử nền dạng tử lò xo có  thể được thêm vào mô hình kết cấu tổng thể. 


 

Cải thiện phân tích với Multiple copies

Nhiền bản sao của mô hình giống nhau có thể chạy trên nhiều máy khác nhau, và kết quả phân tích có thể hợp nhất với nhau trên một máy nhằm tăng hiệu suất thiết kế cũng như xử lý kết quả. Nó có thể sử dụng trong trường hợp chạy số lượng lớn trường hợp tải trọng (như tải trọng động đất cho thiết kế kháng chấn của tòa nhà, tải trọng di động cho thiết kế cầu...) và có nhiều máy tính khác để chạy cho nhiều tải trọng khác nhau cùng một lúc.
 Design – Concrete Frame

Bổ sung tiêu chuẩn thiết kế khung bê tông ACI 318-14, ACI 318-11, và ACI 318-08 trong đó hệ số delta_ns được giới hạn 1.4 dự trên bảng 6.2.6 và 6.6.4.5.1 của tiêu chuẩn ACI 318-14, bảng 10.10.2.1 của ACI 318-11, và bảng 10.10.2.1 của ACI 318-08.

Design – Steel Frame

Bổ sung tiêu chuẩn thiết kế khung thép Eurocode 3-2005, Italian NTC2008, và Italian NTC2018 trong đó biểu thức Mcr được tính theo công thức F.2 trong phần F.1.2 của tiêu chuẩn EC3:1993. Nó bao gồm điều kiện C2*zg và C3*zj, trong đó zg là khoảng cách giữa điểm đặt tải và tâm cắt (zs), zj được xác định trong EC3:1993 mục F.1.2, và C2 và C3 là các hệ số phụ tải. 

Có một số hạn chế trong xử lý Angle, Box, Pipe, Solid, Section Designer, General, và phần tử Non-prismatic
 
 • Angle section: Phương trình tính toán Mcr được cung cấp bởi tiêu chuẩn thiết kế không được áp dụng đúng cho tiết diện vát. Thiết kế vẫn tính toán Mcr bằng phương trình mới nhưng với các giả định sau:
  • (1) Giá trị zs được lấy làm hình chiếu của tọa độ tâm cắt lên trục dọc theo tải trọng được áp dụng khi tính zg;
  • (2) zs được lấy làm hình chiếu của tọa độ tâm cắt lên trục nguyên lý phụ khi tính zj.
 •  
 • Box, Pipe, và Solid sections: Tính toán của Mcr là bảo thủ vì hằng số cong vênh (Iw) không được tính và được coi là bằng không.
 •  
 • Section Designer và General sections: Các phần này được phân loại là Class 2 hoặc 3. AlphaLT được giả định là 0,76 (đường cong uốn cong d). Hằng số cong vênh (Iw) không được tính toán và được coi là bằng 0, vì hình dạng của phần thường không được biết đến. Các tọa độ trung tâm cắt zs được coi là bằng 0 đối với trọng tâm.
 •  
 • Nonprismatic sections: Tất cả các thuộc tính cần thiết để tính toán Mcr trong mỗi phân đoạn không biến đổi được nội suy tuyến tính từ các phần của hai phần ở cuối đoạn đó. Điều này được thực hiện cho từng phân đoạn trong chiều dài của đối tượng khung. Điều này chỉ có ý nghĩa nếu các phần ở hai đầu của mỗi phân đoạn có hình dạng giống nhau (ví dụ: cả phần I hoặc cả hai phần hộp). Nếu không, cảnh báo được cung cấp trong kết quả thiết kế.
 •  
Loading
 

Thêm lụa chọn cho tải trọng động đất tự động New Zealand 1170.5 để coi kết cấu như một sàn duy nhất. Khi tùy chọn này được chọn, giá trị Ft được đặt bằng 0 và thay vào đó tải được phân phối lại theo chiều cao của công trình.

Theo modal và buckling load cases có thể được thêm vào các tổ hợp tải. Nhiều chế độ có thể được thêm vào trong cùng một trường hợp tải, mỗi chế độ có hệ số tỷ lệ riêng.

Structural Model

Dữ liệu thuộc tính nền móng hiện chỉ được lưu dưới dạng dữ liệu nhị phân và không thể nhập dữ liệu đó từ tệp văn bản .S2K ,. $ 2K) hoặc tệp bảng cơ sở dữ liệu (Excel, Access, XML). Khả năng nhập sẽ được thực hiện trong phiên bản mới hơn


User Interface

Tăng tốc đồ họa người dùng khi mở mô hình lớn với nhiều đối tượng được hiển thị tốt hơn không bị dán đoạn.