Phiên bản mới nhất của PTV VISSIM - VISSIM 10 có gì mới?

19/04/2018

Lượt xem 3

PTV Group cho ra mắt phiên bản mới nhất của phần mềm mô hình hóa mạng lưới giao thông VISSIM - VISSIM 10 với những tính năng vượt trội.

PTV VISSIM 10 – Phiên bản mới của PTV Vissim - Bao gồm các tính năng và cập nhật mới giúp nâng cao trải nghiệm của bạn. PTV Vissim 10 cung cấp ước lượng ma trận, bãi đỗ xe đảo chiều, các luồng giao thông sát nhau và hơn thế nữa. Các chức năng và hình ảnh động luôn là đặc điểm xương sống của PTV, và đã được nâng cao trong phiên bản mới nhất này.

Thực hiện hiệu chỉnh ma trận

Trên cơ sở PTV Vissim 9 bao gồm các ma trận sẵn có, PTV Vissim 10 mở rộng chức năng bằng cách cho phép người dùng sửa hoặc ước lượng ma trận cơ sở bằng cách kết hợp nó với số liệu trên các liên kết cho nhiều khoảng thời gian hoặc một khoảng thời gian duy nhất.

Trong hộp thoại, ma trận được sửa chữa cũng được chọn, cũng như các thuộc tính liên kết - Nơi lưu lượng giao thông được lưu trữ và các thuộc tính về đường - Nơi mà thông tin về sức chứa/khả năng tải được lưu trữ. Phương pháp hiệu chỉnh ma trận này là phương pháp bình phương tối thiểu tương tự như PTV Visum 17.

 

Mô hình bãi đỗ xe đảo chiều

Mô hình hóa việc dừng đỗ xe của các phương tiện trong PTV Vissim 10 đã được cải tiến và nâng cấp giúp cho người dùng có thể lựa chọn hành vi đỗ xe. Với các tính năng bổ sung về chiều hướng đỗ xe "hướng về phía trước và ngược lại", sau đó là sự thay đổi hướng lái xe từ bãi đỗ xe ngược ra để di chuyển về phía trước, phiên bản mới này sẽ giúp  việc mô phỏng các xe quay trở lại bãi đỗ xe có thể được miêu tả một cách đơn giản và thực tế. Hơn nữa, các cài đặt có thể tùy chỉnh như tốc độ lái ngược, thời gian chênh lệch, tốc độ đảo ngược và phân bố thời gian khi thay đổi hướng cung cấp cơ sở vững chắc để mô phỏng hoạt động đỗ xe ở mức độ chính xác cao.

Tính năng “flow bundle”

PTV Vissim 10 nhấn mạnh các công cụ hình dung và khả năng sử dụng để hỗ trợ hoàn thành dự án của bạn. Ở đây, tính năng mới "flow bundle" cho phép người dùng hình dung tại một vị trí xác định trong mạng lưới giao thông, nơi mà tất cả các xe đi vào hoặc đi ra khỏi mạng lưới. Các tùy chọn hiển thị cho lưu lượng giao thông của tất cả các tuyến đường đi qua vị trí liên kết cụ thể được hiển thị dưới dạng các thanh liên kết “flow bundle”. Chúng được biểu diễn theo màu sắc và dễ dàng tùy chỉnh cho các tham số khác nhau tại các khoảng thời gian khác nhau. Đối với ví dụ về số lượng xe đi qua mỗi liên kết, các bí danh được miêu tả như nhãn của liên kết hỗ trợ hiệu ứng trực quan của “flow bundle”.

Đánh giá trực quan các nút giao thông

Một nâng cấp khác trong PTV Vissim 10 bao gồm việc đánh giá trực quan các nút giao thông. Tính năng này cho phép tất cả các dữ liệu đánh giá từ các nút được trình bày bằng đồ hoạ trong giao diện người dùng cũng như trong các danh sách kết quả. Do đó khối lượng, chiều dài hàng chờ, sự chậm trễ... tất cả có thể được thể hiện một cách rõ ràng bằng hình ảnh.

Chú thích trong trình biên tập mạng

Trong PTV Vissim 10, phần chú thích liệt kê các giá trị và các sơ đồ màu hoạt tính của các thuộc tính trong mạng lưới giao thông chẳng hạn như các phương tiện hoặc liên kết bây giờ có thể được hiển thị trong cửa sổ chú thích. Vị trí và kích thước của phần chú thích có thể tủy chỉnh trong cài đặt.

Tên giả/ bí danh

Đối với mỗi thuộc tính của bất kỳ đối tượng nào trong mô hình dữ liệu, có thể được định nghĩa bằng một bí danh, hoặc danh sách các bí danh có thể truy cập từ trình menu chính hoặc thông qua một nút mới trong hộp thoại lựa chọn thuộc tính. Một bí danh đã được định nghĩa được liệt kê theo bảng chữ cái trong hộp thoại lựa chọn thuộc tính ở bên trái và có thể được lựa chọn như bất kỳ thuộc tính nào khác. Điều này đặc biệt hữu ích cho các thuộc tính gián tiếp với những cái tên dài trong các cửa sổ danh sách (tiêu đề cột), biểu đồ, chú thích và bất cứ nơi nào khác – nơi mà một tên ngắn hơn nhưng có ý nghĩa sẽ tiện hơn rất nhiều.

Nâng cao Quản lý Kịch bản - Kiểm soát chạy kịch bản

Với PTV Vissim 10, người dùng có thể xác định số lần chạy mô phỏng cho từng kịch bản riêng lẻ hoặc áp dụng trực tiếp vào nhiều kịch bản. Hơn nữa, phần chú thích trong Project Explorer cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình trạng của chạy mô phỏng bằng những hiển thị nếu một kịch bản đang được tiến hành, trong quá trình chờ hoặc đã hoàn thành.

Trực tiếp nhập mô hình 3D

Trong PTV Vissim 10 người dùng có thể trực tiếp nhập các tập tin SketchUp (* .skp); 3DS-Max (* .3ds) và Autodesk (* .dwf) như các mô hình phương tiện trong một mô phỏng, có nghĩa là bất định dạng hoặc mô hình xe nào đều có thể được mô phỏng trực quan trong một mô hình.

Giao diện thống nhất với PTV Vissim

Là phần mở rộng cho giao diện giả lập lái xe của PTV Vissim, một dự án ví dụ trong Unity được cung cấp. Khi bắt đầu ứng dụng Unity, một mạng lưới được định nghĩa trong PTV Vissim mở ra ở Unity và các xe do PTV Vissim điều khiển được hiển thị trong Unity. Ngoài ra, xe có thể được kiểm soát bởi Unity như trong bất kỳ mô phỏng lái xe nào.