Bổ nhiệm Anh Đinh Huỳnh Thái giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

12/10/2023

Lượt xem 104

Ngày 10/10/2023, Ban Lãnh đạo Công ty CIC đã trao quyết định bổ nhiệm Anh Đinh Huỳnh Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 10/10/2023.

Tại buổi lễ Công bố quyết định bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty CIC cho biết: Qua đánh giá, xét thấy năng lực và hiệu quả công việc tốt của Thạc sĩ Xây dựng Đinh Huỳnh Thái trong thời gian lao động và làm việc tại công ty, chúng tôi quyết định bổ nhiệm Anh Đinh Huỳnh Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Hoàng Hà - Tổng Giám đốc CIC trao quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho Anh Đinh Huỳnh Thái

Ban Lãnh đạo Công ty CIC gửi lời chúc mừng Anh Đinh Huỳnh Thái nhận nhiệm vụ mới và tin tưởng tân Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy năng lực và kết quả những năm qua, nhanh chóng tiếp cận vị trí mới; cùng tập thể Công ty CIC hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chung của sở và khẳng định vai trò của bản thân.

Tân Phó Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Đinh Huỳnh Thái bày tỏ sẽ giữ nhiệt huyết trong công việc, đoàn kết gắn bó với tập thể để hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại vị trí mới, Anh Đinh Huỳnh Thái có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong xây dựng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Chi nhánh, đồng thời thực hiện công việc theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh và Ban lãnh đạo Công ty.

Thay mặt tập thể Công ty, xin được chúc mừng Anh Đinh Huỳnh Thái, hy vọng Anh Đinh Huỳnh Thái sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, khả năng và đạt được các thành tựu tốt hơn cho Chi nhánh TP Hồ Chí Minh nói riêng và toàn thể Công ty CP Công nghệ và tư vấn CIC nói chung.

Tập thể CBCNV Công ty CIC - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chúc mừng Tân Phó Giám đốc Chi nhanh Đinh Huỳnh Thái