Tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính

Với hơn 33 năm hình thành và phát triển, Công ty CIC (trực thuộc Bộ Xây dựng) đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính. Từ biến đổi khí hậu đến mục tiêu giảm phát thải carbon để Việt Nam đạt Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050, Công ty CIC đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt, cung cấp trọn bộ các giải pháp hiệu quả và tối ưu nhất. 

Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là gì?

Theo Luật Bảo vệ môi trường, kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

 

Tại sao phải kiểm kê khí nhà kính?

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

– Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng Ozon có hiệu lực từ ngày 07/01/2022;

– Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01//2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường về ứng phó Biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 07/01/2022

– Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 01 năm 2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK, trong đó liệt kê 1912 doanh nghiệp thuộc diện phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có hiệu lực từ ngày 18/01/2022

Dự kiến danh sách này sẽ còn tiếp tục tăng khi các địa phương, bộ ban ngành thực hiện rà soát và bổ sung để đảm bảo tiến trình tiến tới Net Zero vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ tại COP 26. 

Danh sách các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính các bạn có thể xem tại Phụ lục II-III-IV-V theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg tại đây

Hiện nay, một số thị trường khó tính như Châu Âu cũng đã bắt đầu đưa ra những cơ chế CBAM (thuế carbon) đối với 6 nhóm sản phẩm xuất khẩu vào thị trường này (gồm Xi măng, Sắt thép, Phân bón, Hidro, Nhôm và điện). Các nhà xuất khẩu cần cung cấp hồ sơ liên quan đến việc kiểm kê phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất để được cấp phép xuất hàng vào EU. Nếu mức phát thải vượt ngưỡng cho phép, sản phẩm sẽ bị đánh thuế carbon hoặc hàng hoá sẽ bị từ chối nếu không đủ hồ sơ CBAM. (Chi tiết về CBAM các bạn xem tại đây)

Lộ trình thực hiện CBAM

 

2. Lợi ích khi kiểm kê khí nhà kính

 

  • Hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan quản lý nhà nước về quản lý môi trường; 
  • Chủ động nắm bắt được tình hình phát thải của doanh nghiệp; 
  • Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm phát thải trong tương lai, hạn chế rủi ro liên quan đến việc phát thải khí nhà kính vượt tiêu chuẩn; 
  • Tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm liên quan tới biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; 
  • Nâng cao hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp.

 

Tại Hội nghị (COP26), Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0  hay còn gọi là Net Zero vào năm 2050.

 

 

Các bước kiểm kê khí nhà kính

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Mời các bạn xem tại đây

Dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính

1. Dịch vụ tư vấn kiểm kê phát thải khí nhà kính cho toàn công ty

Dịch vụ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi toàn công ty (đối với cả 3 phạm vi Scope 1,2,3) tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 14064 và theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc Quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng Ozon;

 

2. Dịch vụ tư vấn LCA (Life Cycle Assessment – Đánh giá vòng đời sản phẩm)

LCA là báo cáo kỹ thuật phân tích và đánh giá các tác động toàn diện đến môi trường trong toàn bộ vòng đời một sản phẩm hay dịch vụ từ khâu khai thác nguyên liệu thô đến khi sản xuất, sử dụng và tái chế hoặc bị thải bỏ (nghĩa là: từ lúc mới sinh ra cho đến hết đời). Tiêu chuẩn thực hiện: Theo tiêu chuẩn ISO 14040 /ISO 14044. Quy trình đánh giá vòng đời sản phẩm - LCA, các bạn có thể tham khảo tại đây, theo đó có 4 bước quan trọng để đánh giá LCA. 

Tại sao phải Đánh giá vòng đời sản phẩm  - LCA, mời các bạn đọc thông tin tại đây 

3. Dịch vụ tư vấn EPD (Environmental Product Declaration – Tuyên bố sản phẩm môi trường)

EPD (Environmental Product Declaration - Tuyên bố sản phẩm môi trường) là hồ sơ công bố minh bạch thông tin về các tác động của sản phẩm đến môi trường dựa trên kết quả đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA). Tiêu chuẩn thực hiện: ISO 14025 và EN 15804 PCR.

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC đang là một trong các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn kiểm kê khí nhà kính uy tín tại Việt Nam. Với hơn 33 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã và đang hợp tác với các Hãng phần mềm/Công ty phần mềm trên thế giới để cung cấp các giải pháp tốt nhất nhằm giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với những thách thức của biến đổi khí hậu và quá trình tiến tới giảm phát thải carbon để Việt Nam tiến tới Net Zero vào năm 2050, CIC mang đến cho các đối tác trọn bộ các giải pháp hiệu quả nhất.

Để được hỗ trợ thông tin về dịch vụ kiểm kê khí nhà kính, vui lòng liên hệ Hotline: 0866.059.659 – Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC.