Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tâm giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng

06/03/2020

Lượt xem 146

Ngày 05/03/2020, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và tư vấn CIC đã ra quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tâm, Cử nhân Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng.

Qua đánh giá, xét thấy năng lực và hiệu quả công việc tốt của ông Trịnh Văn Tâm trong thời gian lao động và làm việc tại công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng từ ngày 05/03/2020.

cic_bo_nhiem_pho_giam_doc_trung_tam

Tại vị trí mới, ông Trịnh Văn Tâm có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Trung tân, đồng thời thực hiện công việc theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và Ban lãnh đạo Công ty.

Thay mặt tập thể Công ty, xin được chúc mừng ông Trịnh Văn Tâm, hy vọng ông Trịnh Văn Tâm sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, khả năng và đạt được các thành tựu tốt hơn cho Trung tâm phân phối phần mềm nhập khẩu trong xây dựng nói riêng và toàn thể Công ty CP Công nghệ và tư vấn CIC nói chung!