Chi bộ Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC tiến hành tổ chức “Lễ kết nạp Đảng viên”

17/03/2023

Lượt xem 52

Trong sáng ngày 16/03 vừa qua, Chi bộ Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC đã tiến hành tổ chức “Lễ kết nạp Đảng viên” nhằm thực hiện kết nạp Đảng cho 2 đồng chí Trần Ngọc Quỳnh và Phạm Chí Hiếu.

Lễ kết nạp đã có sự tham gia của Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Bí thư Chi bộ, TGĐ Công ty, cùng các đồng chí là Đảng viên, Đoàn viên đang sinh hoạt và làm việc tại CIC. 

Tại lễ kết nạp, hai đồng chí Trần Ngọc Quỳnh và Phạm Chí Hiếu đã lần lượt được giới thiệu bởi Đồng chi Lương Thành Hưng, PGĐ CIC và Đồng chí Hoàng Thị Hương Loan, Kế toán trưởng CIC. Hai Đảng viên mới được đánh giá có tư tưởng chính trị vững vàng, tư chất tốt, phù hợp với các yêu cầu về Đảng viên của Đảng cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau phần giới thiệu, đồng chí Trần Ngọc Quỳnh và Phạm Chí Hiếu đã tiến hành đọc đơn xin vào Đảng và lời tuyên thệ vào Đảng.

 

Cuối buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà đã tiến hành công bố và trao quyết định kết nạp, đồng thời cũng đặt ra các yêu cầu, kỳ vọng cho các đồng chí Đảng viên mới.

 

Lễ kết nạp là hoạt động chính trị quan trọng của CIC, cho thấy tập thể CIC luôn phát triển song hành giữa các hoạt động kinh doanh, sản xuất và các hoạt động chính trị, văn hóa.