CIC BÀN GIAO 04 MÁY ĐO CHẤN ĐỘNG VÀ SÓNG KHÔNG KHÍ BLASTMATE III CHO TKV

13/04/2011

Lượt xem 16

CIC tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH MTV Hoá chất Mỏ - TKV (MICCO) thực hiện ký kết mua sắm thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (Instantel).

Công ty TNHH MTV Hoá chất Mỏ - TKV (MICCO) thực hiện ký kết mua sắm thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (Instantel).

CIC bàn giao 04 máy đo chấn động và sóng không khí Blastmate III cho TKV

Hài lòng với tính ổn định của thiết bị cũng như chất lượng dịch vụ của Công ty CP Tin học & Tư vấn Xây dựng (CIC) cung cấp trước đây.Công ty TNHH MTV Hoá chất Mỏ - TKV (MICCO) đã tiếp tục thực hiện ký kết mua sắm thiết bị đo chấn động và sóng không khí Blastmate III (Instantel).

Đây là lần thứ 2,CIC cung cấp thiết bị Blastmate III cho MICCO nên các thủ tục bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng đã được hoàn tất nhanh chóng vào ngày 24/12/2010. Nhân viên của MICCO không hề gặp khó khăn trong việc tiếp cận thiết bị dưới sự hướng dẫn tận tình của kỹ thuật CIC.