CIC ký hợp đồng cung cấp 01 máy georadar RIS MF Hi-mod #4 cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (VIGAC)

01/08/2014

Lượt xem 88

CIC ký hợp đồng cung cấp 01 máy georadar RIS MF Hi-mod #4 cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (VIGAC)

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (VIGAC) là một đơn vị đầu ngành thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về trắc địa và bản đồ, đào tạo sau đại học về trắc địa và bản đồ. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu công nghệ trong dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm, một vấn đề bức thiết đối với các đô thị lớn hiện nay, Viện đã mở gói thầu số 09: "Máy dò và thành lập bản đồ công trình ngầm và đào tạo, chuyển giao công nghệ" theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đúng với trình tự, thủ tục quy định trong Luật Đấu thầu và đã lựa chọn dòng thiết bị georadar RIS MF Hi-mod #4 của hãng IDS (Italia) do CIC cung cấp.

Model RIS MF Hi-mod#4 của IDS là dòng thiết bị geordar đa kênh - đa mảng với những tính năng ưu việt hỗ trợ cho công tác dò tìm và bản đồ hóa công trình ngầm:

- Ăngten tần số kép 200 & 600 MHz cho phép dò tìm tại vị trí sâu và nông trong cùng một lần quét, nâng cao độ chính xác và năng suất khảo sát.

- Thiết kế mảng với 4 ăngten kết nối theo dạng chuỗi cho phép nâng bề rộng khảo sát lên tới 2m.

- Thiết kế khung cơ khí thuận tiện cho việc di chuyển khảo sát ngay cả với nhưng vị trí khó khăn.

- Phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu GRED HD 3D CAD hỗ trợ bản đồ hóa công trình ngầm dưới dạng 3D, chuyển sang file CAD, ...

Qua việc cung cấp thiết bị georadar RIS MF Hi-mod #4 cho Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Công ty CP Tin học & Tư vấn Xây dựng (CIC) đã khẳng định là nhà cung cấp uy tín các thiết bị geordar tại Việt Nam. Được biết, Sở Giao thông Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm, ... hiện cũng đang sử dụng thiết bị geordar RIS MF Hi-mod #3 và #2 của hãng IDS rất hiệu quả trong công tác dò tìm công trình ngầm và hố tử thần tại Tp. Hồ Chí Minh.