CIC tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2023

10/04/2023

Lượt xem 152

Vào sáng ngày 7 tháng 4 vừa qua, Công ty CP công nghệ và tư vấn CIC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường tầng 6 của Công ty. Đại hội với sự góp mặt đông đảo của các cổ đông cùng đã tổng kết hoạt động năm 2022 và thống nhất một số kế hoạch cho năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên là một trong những hoạt động quan trọng của Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC. Đây là dịp để Ban lãnh đạo công ty thông báo về tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua, cũng như giải trình và trả lời các câu hỏi của các cổ đông.

 

Tại Đại hội, theo số liệu từ Ban kiểm soát do ông Ninh Văn Bình là Trưởng ban, có 20 trên 44 cổ đông có mặt tại Đại hội với tổng số quyền biểu quyết đạt 601.166/675.000 cổ phiếu.


Ông Ninh Văn Bình, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu, đọc bản kiểm tra tư cách đại biểu

 

Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm: Ông Đặng Đức Hà - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng giám đốc và ông Lương Thành Hưng - Phó Tổng giám đốc 

Ban Thư ký gồm ông Mai Anh Tuấn là Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Hằng

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm ông Ninh Văn Bình là trưởng ban và bà Đinh Thị Minh Xuyến

Ban Kiểm phiếu gồm bà Vũ Thị Hương Thảo là Trưởng ban, bà Nghiêm Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thanh Tú.

 

Mở đầu nội dung chính của Đại hội, ông Đặng Đức Hà, Chủ tịch HĐQT, đã có phần phát biểu khai mạc Đại hội.


Ông Đặng Đức Hà phát biểu khai mạc Đại hội

 

Sau khi biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chực họp Đại hội cổ đông với 100% cổ đông đồng ý là phần trình bày các báo cáo bao gồm:

-    Báo cáo tài chính năm 2022 đã có kết quả kiểm toán do bà Hoàng Thị Hương Loan - Kế toán trưởng trình bày;
-    Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 do ông Đặng Đức Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày;
-    Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023 do ông Nguyễn Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Công ty trình bày;
-    Báo cáo của Ban KS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày;
-    Các tờ trình về mức cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch 2023; Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 


Ông Nguyễn Hoàng Hà - TGĐ Công ty trình bày báo cáo của BGĐ

 

Theo các số liệu báo cáo, trong năm 2022 dù thị trường ngành và nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn do vừa bước ra từ đại dịch nhưng CIC đã xuất sắc tăng trưởng thiết lập cột mốc mới trong doanh thu và lợi nhuận, từ đó duy trí cổ tức tốt cho cổ đông của Công ty. Năm 2023 dù cũng gặp những khó khăn ban đầu nhưng Ban lãnh đạo tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra của Đại hội.

Đại hội cũng đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông về Đề xuất tăng vốn nhằm tăng tiềm lực cho công ty và Đề xuất về thu nhập của HĐQT, BKS và NLĐ. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Đặng Đức Hà đã giải trích và đưa ra phương án cho các đề xuất từ cổ đông, câu trả lời đã được các cổ đông chấp thuận và đồng ý.


Ông Lê Văn Tước nêu đề xuất tại Đại hội

 

Sau phần Báo cáo và Thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung, cụ thể:

Nội dung

Số CP chấp thuận

Chiếm tỷ lệ (%)

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

597.266 CP

100%

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023

597.266 CP

100%

Báo cáo của BGĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023

597.266 CP

100%

Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

597.266 CP

100%

Tờ trình về mức cổ tức năm 2022;

597.266 CP

100%

Mức trích lập các quỹ năm 2022

597.266 CP

100%

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

597.266 CP

100%

Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

597.266 CP

100%

Mức cổ tức năm 2023

597.266 CP

100%

Mức trích lập các quỹ năm 2023

597.266 CP

100%

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

597.266 CP

100%

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

597.266 CP

100%

 


Bà Vũ Thị Hương Thảo trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

 

Cuối cùng, ông Đặng Đức Hà đã phát biểu kết thúc Đại hội với cam kết và kì vọng duy trì tốc độ tăng trưởng trong năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP công nghệ và tư vấn CIC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội để Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông đặt vấn đề và thảo luận về những vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời cũng là dịp để tăng cường sự tin tưởng và gắn kết giữa Ban lãnh đạo và các cổ đông.

Ngoài ra, đại hội cổ đông còn là cơ hội để Ban lãnh đạo công ty giới thiệu những chiến lược và kế hoạch dài hạn của công ty đến các cổ đông, giúp họ hiểu rõ hơn về mục tiêu và tầm nhìn của công ty, đồng thời cũng giúp tạo ra sự đồng thuận trong việc hướng tới mục tiêu chung.
 

Một số hình ảnh khác từ Đại hội: