Cơ chế CBAM được gia hạn thêm 30 ngày

21/02/2024

Lượt xem 117

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được gia hạn thêm 30 ngày nữa, tính đến ngày 1/3/2024 do lỗi kỹ thuật hệ thống liên tục xảy ra trong sổ đăng ký CBAM.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra thông báo mới nhất về CBAM- Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Theo đó, thời gian để nộp báo cáo về CBAM được gia hạn thêm 30 ngày vì hiện còn quá nhiều nhà nhập khẩu gặp khó khăn trong việc nộp báo cáo đầu tiên do các vấn đề kỹ thuật liên quan. Thông tin chi tiết về báo cáo của EC có thể xem tại đây

Các báo cáo về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM đầu tiên dự kiến sẽ được gửi trước vào ngày 31/3/2024. Người khai báo cáo không gặp phải vấn đề kỹ thuật lớn nào vẫn được khuyến khích nộp báo cáo CBAM trước cuối kỳ báo cáo, EC nhấn mạnh.

Người khai báo cáo CBAM sau đó có thể sửa đổi và chỉnh sửa báo cáo CBAM đầu tiên của mình cho đến ngày 31/7/2024.

Trước đó,  EU ra thông báo về việc áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) giai đoạn 1, được thực hiện từ ngày 1/10/2023 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu. CBAM do EU ban hành là một chính sách thương mại về môi trường bao gồm các khoản thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu vào thị trường các nước thuộc EU dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU (Bộ Công Thương) cho biết EU công báo Quy định thực thi (EU) 2023/1773 liên quan đến nghĩa vụ báo cáo mục đích của CBAM trong giai đoạn chuyển tiếp, có hiệu lực từ ngày 16/9/2023. Theo đó, Quy định thực thi này nêu chi tiết các nghĩa vụ báo cáo chuyển tiếp đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa CBAM (nhôm, sắt thép, phân bón, xi măng, hydrogen, điện) của EU và phương pháp để tính toán lượng khí thải tích hợp thải ra trong quá trình sản xuất những hàng hóa này. Các bạn có thể xem thông báo hướng dẫn thực hiện lộ trình triển khai CBAM do EU công bố hồi tháng 9/2023 tại đây

Lộ trình thực hiện CBAM 

Để giúp cả các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất nước thứ ba, EC cũng đã công bố hướng dẫn dành cho các nhà nhập khẩu EU và các cơ sở ngoài EU về việc thực hiện thực tế các quy định mới.

Các công cụ công nghệ thông tin chuyên dụng, tài liệu đào tạo, hội thảo trực tuyến và các hướng dẫn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tính toán và báo cáo khi cơ chế chuyển đổi bắt đầu.

Các nhà nhập khẩu sẽ được yêu cầu thu thập dữ liệu quý IV, kể từ ngày 1/10/2023 và báo cáo đầu tiên phải nộp trước ngày 31/1/2024.

Việc áp dụng dần dần CBAM theo thời gian cũng sẽ cho phép thực hiện quá trình chuyển đổi thận trọng, có thể dự đoán và cân đối cho các doanh nghiệp EU và ngoài EU, cũng như cho các cơ quan công quyền.

Trong giai đoạn này, các nhà nhập khẩu hàng hóa trong phạm vi quy định mới sẽ chỉ phải báo cáo lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trong hàng nhập khẩu (phát thải trực tiếp và gián tiếp) mà chưa phải nộp bất cứ một khoản phí nào.  

Phát thải gián tiếp sẽ được đề cập trong phạm vi sau giai đoạn chuyển tiếp đối với một số lĩnh vực nhất định (xi măng  và phân bón) trên cơ sở phương pháp luận xác định được nêu trong Quy định thực thi và hướng đẫn kèm theo.

Trong năm đầu tiên thực hiện, các công ty sẽ có lựa chọn báo cáo theo ba cách: báo cáo đầy đủ theo phương pháp mới (phương pháp của EU); báo cáo dựa trên hệ thống quốc gia tương đương của nước thứ ba; báo cáo dựa trên các giá trị tham chiếu.

Kể từ ngày 1/1/2025, chỉ phương pháp của EU mới được chấp nhận.

Sau khi hệ thống vĩnh viễn có hiệu lực vào ngày 1/1/2026, các nhà nhập khẩu sẽ phải khai báo hàng năm về số lượng hàng hóa nhập khẩu vào EU trong năm trước đó và lượng khí thải nhà kính liên quan.

Sau đó, nhà nhập khẩu sẽ giao nộp số lượng chứng chỉ CBAM tương ứng. Giá của chứng chỉ sẽ được tính tùy thuộc vào giá đấu giá trung bình hàng tuần của các khoản trợ cấp ETS của EU được biểu thị bằng euro/tấn CO2 thải ra.

Việc loại bỏ dần việc phân bổ tự do theo EU ETS sẽ diễn ra song song với việc dần dần áp dụng CBAM trong giai đoạn 2026-2034.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan đến kiểm kê khí nhà kính và chứng nhận môi trường, vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Công nghệ Và Tư vấn CIC - Tel: 0866059659