CSI phát hành Perform3D v8

17/06/2021

Lượt xem 90

CÀI TIẾN VỀ ĐỒ HỌA

Một giao diện đồ họa người dùng mới đã được phát triển cải tiến chức năng và độ rõ nét của đồ họa:
Các tùy chọn hiển thị mới đã được thêm để kiểm soát kích thước của các đối tượng và văn bản trên màn hình, Lựa chọn giữa chủ đề màu tối hoặc màu sáng, chuyển đổi chế độ xem phần tử extrude và hiển thị nút và phần tử.

 

Feature Image
Chức năng xem trước khi in đã được thêm. Chức năng in hình dạng kết cấu ban đâu và hình dạng lệch sau phân tích.

 

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Giao diện người dùng 64 bít đã được nâng cấp. Cho phép lưu trữ các mô hình lớn hơn và thao tác trong mô hình nhanh hơn. Các thuộc tính của các nút và phần tử riêng lẻ, bao gồm nhận dạng, vị trí, hình học, phép gán và tải, giờ đây có thể được xem bằng cách nhấp chuột phải vào chúng khi xem hình dạng chưa định hình của cấu trúc. Có thể sử dụng thao tác di chuyển nút chuột giữa và thu phóng bằng con lăn chuột khi hiển thị mô hình bằng đồ họa. Chế độ xem hiển thị đồ họa của mô hình hiện có thể được xác định bằng góc khẩu độ.

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài liệu trợ giúp hiện có sẵn từ bên trong phần mềm. Các chủ đề nhạy cảm theo ngữ cảnh có sẵn bằng cách nhấn phím F1 khi sử dụng các biểu mẫu và lệnh khác nhau trong giao diện người dùng đồ họa. Sách hướng dẫn và tài liệu, cũng như các tài nguyên trực tuyến, hiện được liên kết và có thể truy cập từ bên trong chương trình.

 

FILE DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH

Các bản ghi động đất và giao động với hơn 32.692 bước thời gian có thể được sử dụng để phân tích. Số lượng hình dạng chế độ tối đa được phép cho mỗi loạt phân tích được tăng từ 50 lên 99.

 

 

BẢNG GIỮ LIỆU

Kết quả phân tích và các thước đo hiệu suất có thể được hiển thị trong giao diện người dùng đồ họa, thay thế nhu cầu đọc kết quả từ các tệp nhị phân. Kết quả dạng bảng có thể được xuất ở định dạng văn bản, XML, Excel và Access.

 

CLOUD LICENSING

Cloud-based licensing đã được tích hợp cho Perform3D.
• Máy chủ dựa trên đám mây không yêu cầu thiết lập

• Truy cập giấy phép bên ngoài mạng công ty và VPN

• Chia sẻ giấy phép giữa những người dùng (không đồng thời)

• Kiểm tra giấy phép để làm việc ngoại tuyến