Cung cấp phần mềm SAP2000 v22, CSIxRevit cho PORTCOAST

04/03/2020

Lượt xem 31

Ngày 02-03-2020, Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn CIC ký hợp đồng cung cấp phần mềm SAP2000, CSIxRevit cho Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST). SAP2000 là phần mềm mô hình phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp và CSIxRevit là công cụ kết nối giữa SAP2000 với nền tảng công cụ BIM Autodesk Revit.

Ngày 02-03-2020, Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn CIC ký hợp đồng cung cấp phần mềm SAP2000, CSIxRevit cho Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST). SAP2000 là phần mềm mô hình phân tích thiết kế kết cấu tổng hợp và CSIxRevit là công cụ kết nối giữa SAP2000 với nền tảng công cụ BIM Autodesk Revit. 

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình cảng, công trình biển, đường thủy, kỹ thuật cầu, đường bộ, khảo sát địa hình - địa chất - thuỷ hải văn... Với sự tin tưởng vào năng lực, thương hiệu, kinh nghiệm... của CIC, Portcoast tiếp tục lựa chọn CIC là đối tác cung cấp các phần mềm kể trên phục vụ cho các dự án mới của công ty Portcoast tại Việt Nam cũng như quốc tế.

autodesk-csixrevit

Trước đó phía công ty Portcoast cũng đã trang bị nhiều phần mềm của CIC trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình như PLAXIS 2D, GeoStudio, Geo 5...

Với phiên bản SAP2000 v22 bổ sung tính năng mô hình móng & tương tác nền đất và tính năng phân tích bài toán phức hợp, công cụ CSIxRevit kết hợp với các phần mềm và thiết bị hiện có công ty Portcoast hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ BIM trong lĩnh vực thiết kế công trình cảng - đường thủy. sap2000-v22