enjiCAD 2022 chính thức phát hành

01/12/2021

Lượt xem 116

enjiCAD được biết đến là một phần mềm thiết kế hiệu quả và chính xác với tốc độ xử lý cao, đó cũng là lý do khiến cho enjiCAD trở thành phần mềm CAD được người sử dụng tin dùng. Sau thời gian phát triển và liên tục cải tiến, enjiCAD nay càng được nâng cao hiệu suất và các chỉ số khác để dần đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng.

Các tính năng mới của enjiCAD 2022

1. Ra mắt công cụ fast selection mới (FASTSEL).

Công cụ FASTSEL mới được ra mắt sẽ cho phép người dùng lựa chọn một nhóm những đối tượng tương đồng đơn giản bằng cách click chọn vào một trong số chúng ( lines, polylines, circles, arcs, text, ellipses, file ảnh ). Thao tác rất đơn giản nhưng rất thuận tiện, giúp tiết kiệm thao tác và thời gian rất nhiều.

 

2.    Chế độ Single-document

enjiCAD 2022 nay đã được cập nhật thêm tính năng Single-document, tại chế độ này enjiCAD sẽ chỉ cho phép người dùng mở một file bản vẽ duy nhất. Khi ta mở một bản vẽ mới thì bản vẽ hiện tại sẽ tự động được lưu lại. Tính năng được kiểm soát bằng hệ thống SDI, người dùng nay đã có thể sử dụng tính năng này bằng việc set SDI về 0.
 

 

 

3.    Nhóm công cụ ACET được hỗ trợ thêm nhiều công cụ hơn.

Người sử dụng CAD đã quen thuộc với bộ nhóm lệnh hỗ trợ nâng cao Express Tools, chúng rất đa dạng và được tạo ra phục vụ những tính chất, yêu cầu công việc khác nhau. Nhận biết được nhu cầu đó, nay phần mềm enjiCAD 2022 đã được cập nhật thêm rất nhiều công cụ ACET, người dùng đã có thể add và sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều.
 

 

Những cải tiến, cập nhật mới enjiCAD 2022

Phiên bản enjiCAD 2022 được phát hành cũng mang tới rất nhiều những chỉnh sửa, cải tiến xung quanh các vấn đề về đồ họa, file PDF, chất lượng hình ảnh… mang tới trải nghiệm người dùng tốt hơn, nâng cao hiệu suất công việc.

 

1. Cải tiến hơn chất lượng các tệp PDF

Nay các tệp PDF được xuất từ phần mềm đã được tối ưu hơn rất nhiều về kích thước và chất lượng. Tính năng được sử dụng rất nhiều trong enjiCAD, nay người dùng đã có thể yên tâm xuất những file PDF với chất lượng cao và tiết kiệm dung lượng. 

 

 

2. Tính năng FIND nay đã tìm kiếm nhanh hơn rất nhiều.

Tốc độ của công cụ tìm kiếm FIND enjiCAD nay đã tăng lên 5-10 lần tốc độ tìm kiếm so với phiên bản tiền nhiệm trước đây.

 

Tìm kiếm và thay thế hàng ngàn đối tượng một cách tự động và chuẩn xác chỉ trong vài giây.


3. Cải thiện nhóm công cụ kích thước.

Kích thước giúp hiển thị, truyền đạt thông số, dữ liệu quan trọng trong dự án. Để hỗ trợ người dùng  sử dụng các kích thước chuẩn xác hơn, enjiCAD nay cung cấp nhóm công cụ và lệnh đo kích thước khác nhau. 

 

* Tính năng DIMCENTER

DIMCENTER nay đã có thể sử dụng với các đối tượng là đa giác (polygon).

 

* Tính năng Stretch Dimention Group

Nay việc chỉnh sửa di chuyển các tổ hợp kích thước đã dễ dàng hơn rất nhiều.

 

4.    Tính năng Multi-line Triming được bổ sung.

Nay những đường Mline đã có thể dễ dàng sử dụng lệnh TRIM lên chúng, hoặc ngay cả với các đối tượng khác nhau như lines, polylines, circles, arcs, splines,…


 

 

5.    Tiếp tục cải thiện hiệu suất và sự ổn định

Hiệu suất cao hơn đóng vai trò quan trọng trong enjiCAD. Hiệu suất của các hoạt động sử dụng phổ biến như "OPEN", "QSAVE", "PLOT", "CLIP", "TRIM", "PASTE", "MOVE", "DYNAMIC SELECTION" và nhiều lệnh nhanh hơn đáng kể so với các phần mềm CAD khác

6.    Bộ công cụ nâng cao được nâng cao và bổ sung

Tăng tốc hiệu suất làm việc của bạn với các công cụ thực tế độc đáo
enjiCAD cung cấp hơn 100 công cụ độc đáo và đổi mới như: “Collaboration”, “Area Table”, “Auto Layer”, “Viewport to Layout”, “Autoxlstable” … nay đã trở nên tối ưu, cải thiện hơn rất nhiều, hỗ trợ quá trình thiết kế, đẩy nhanh tiến độ dự án.

7.    So sánh các tính năng của enjiCAD 2022 và các phần mềm CAD khác

   enjiCAD 2022 vs ACAD 2022

Features

enjiCAD 2022

ACAD 2022

 

Professional

Standard

Professional

LT

 

File

 
 

32-bit / 64-bit Support

 

.dwg/.dxf for AutoCAD version 2.5 to latest

 

.pat,.shx,.lin and etc

 

Password Protection

 

File Recover and Audit

 

Purge

 

Etransmit

 

Sheet Set Manager

s

 

CAD Standard .dws

 

DWF Underlay

 

PDF Underlay

 

DGN Import and Underlay

 

DWG Convert

 

Import to WMF, SAT, 3DS

x

 

Export to DWG, DWF, DWFX, WMF, SAT, STL, EPS, DXX, BMP,EMF

 

Plot and Publish to PDF

 

Publish to DWF 2D & 3D

 

Collaboration

x

x

 

IFC format

x

x

 

Interface

 
 

Quick Properties

 

Block Palette

x

x

 

Dark Theme

 

Hidden Message Settings

 

WorkSpace command

x

 

CUI Menus and Toolbars

 

CUI Import & Export

x

x

 

Drag and Drop Customization

 

Visual Menu Customization

 

Ribbon/Classic

 

Properties Palettes

 

Design Center/Tool Palette/Xref Palette

 

Command Line

 

Clean Screen

 

Dynamic Input and Auto Complete

 

Clickable Command Line Options

x

x

 

File Tab

 

Selection, Snap & Track

 
 

SELECTIONCYCLING

 

Right-Click + Drag Method

 

Selection Preview

 

Selection Effect Customization

x

x

 

Quick Select

 

Select Similar

 

Multifunctional Grips

 

OSnap

 

Grid and Snap

 

Polar & OTrack

 

Group

 

Distance Endpoint and Divide Segments

x

x

 

ADDSELECTED Professional mand

 

Multiple command

 

Dimensions

 
 

Quick Measure by Hovering

 

Standard Dimensions

 

Associative Dimension

 

Dimension Break

 

Quick Dimension

 

Qleader

 

Smart Dimensioning

x

x

 

Multileaders

 

Text

 
 

Mtext

 

Text

 

Multi-language Character Set

 

In-place Text Editor

 

Mtext Superscript and Subscripts

x

x

 

Support .shx and .ttf font

 

Spelling

 

Fields

 

Text Align / Text Match

 

Change Text

x

x

 

Mtext Editor

 

Text Incremental Copy

x

x

 

Text on line

x

x

 

Statistics Summation

x

x

 

Check spelling in Mtext

 

Revcloud

 

Wipeout

 

Autobullets and Numbering

 

Layers

 
 

Auto Layer

x

x

 

Change to ByLayer(SETBYLAYER)

 

Layer Properties Manager

 

Layer States Manager

 

Layer Translator

 

Layer Walk

 

Layer Previous

 

Layer Isolate

 

Layer Unisolate

 

Layer Lock

 

Layer Unlock

 

Lock Other Layers

 

Layer Freeze

 

Freeze Other Layer

 

Thaw All Layers

 

Layer Off

x

x

 

Off Other Layer

 

Trun All Layers On

x

x

 

Layer Merge

 

Layer Delete

 

Layer Match

x

x

 

Hatch

 
 

Gradient Hatches

 

Custom Patterns

 

Background and Color for Hatch Patterns

 

Trim/Extend of/to Hatch Pattern Entities

 

Superhatch

x

 

Raster images

 
 

Raster Image Support (Clipping, Transparency, ...)

 

Support Kinds of Image Files (bmpjpgpngtgatifgifpcx...)

 

Express Tools

 
 

Area Table

x

x

 

Break Object

x

x

 

Block Break

x

x

 

Graphic Compare

x

x

 

Batpurge

x

x

 

Layout by Path

 

Line2pl

x

x

 

Sptpl

x

x

 

enjiCAD Tools

x

x

 

Plot tools

x

x

 

Drawing Compare

 

Delete Duplicate Objects (OVERKILL)

 

Drawing Lock

x

x

 

Other

 
 

Areasum

x

x

 

Draw and Modify Commands

 

Outline Objects

x

x

 

Align Tool / Arrange Tool

x

x

 

Real Time Pan & Zoom

 

SteeringWheels

x

 

Magnifier

x

x

x

 

Redraw and Regeneration

 

Layout and Paper Space

 

Non-rectangular Viewports

 

Layout Viewport settings

 

Multilines and Multiline Styles

 

Block create and insert

 

Redefine Block

 

Refedit

 

Dynamic Block Creat/ Insert/View

 

Block Attribute Definition

 

Barcode & QRcode

x

x

 

Dynamic Block Editor (BEDIT)

Partially

 

Table Tools

x

x

 

Table

 

AutoXLSTable

x

x

 

Make Shape

 

Import Layout as Sheet

 

Viewport Scale

 

Attribute Increment

x

x

 

Define Layout Viewport ModelSpace(M2LVPORT)

x

x

 

Security

x

 

Free Scale

x

x

 

Hatch to Back

 

Reverse

 

Synchronize Attributes

 

Clip

 

Array Options

 

Symmetric Draw

x

x

 

Smart centerlines/center marks

x

x

 

Invert Fillet

x

x

 

Offset Multiple

 

Helix

 

Cloud Storage

 

Design share

 

Shortcut Customization(CUSTACC)

x

x

 

Match Properties Across Drawings

 

Hyperlink

 

Digitizer Integration

 

Scale List

 

Pline Boolean

x

x

 

Xref path repair

x

x

 

Undo/Redo Preview

 

3D

 
 

3D Edition Grips

x

x

 

Section Plane

x

x

 

Flatshot

x

 

Solid editing

x

x

 

3D Surfaces

x

 

ACIS Modeling & Editing

x

x

 

Camera

x

x

 

3D Orbit options

x

 

Render

x

x

 

Visual Styles

x

x

 

Solprof / Solview / Soldraw

x

x

 

Printing

 
 

CTB & STB Plot Style Files

 

Built-in Print Driver

 

Import & Editing of Page Setups

 

Publish

 

Hide and Shade Plot

 

Batch Print

x

x

 

Arrange Frame

x

x

 

Plot Styles Table Editor

 

Viewport Max

x

x

 

3D Print Studio

x

x

x

 

Programming

 
 

LISP vl-, vlr-, vla- and vlax

x

 

LISP Encryption

x

 

Solutions Development System (SDS/ADS)

x

 

DCL / DCL engine / Professional API

x

 

Visual Basic for Applications

x

 

VBA VBI projects support

DVB

x

 

.Net Framework

x

 

GRX (enjiCAD Runtime eXtension)

ARX

x

 

CUI

 

Diesel Expressions

 

MNU and MNS File Support

 

API (Toolbar & Menu Customization)

x

 

Entity Data Editor

x

 

Action Recording and Action Macros

x

x

x

 

Licensing

 
 

Perpetual

x

x

 

Stand-alone USB dongle

x

x

 

Network USB dongle

x

x

 

Stand-alone License

 

Network License

x