Hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt phần mềm CSiXCAD

27/02/2020

Lượt xem 100

Tiếp nối sự thành công và hiệu quả áp dụng của CSIxRevit cho việc mô hình tương tác BIM giữa phần mềm ETABS và Autodesk Revit. Vừa qua hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXCAD.

Vừa qua hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXCAD. Đây là một phần mềm nhúng trong AutoCAD hoặc BricsCAD® để tương tác tạo bản vẽ trực tiếp từ phần mềm ETABS. CSiXCAD cung cấp một link trực tiếp giữa mô hình kết cấu xác định và duy trì trong ETABS và tài liệu bản vẽ trong phần mềm CAD. Cả kết cấu thép và bê tông cốt thép đều được hỗ trợ. 

infographic_1200px_200212

CSiXCAD duy trì mô hình 3D BIM đầy đủ trong phần mềm CAD và có thể tạo ra các mục sau:

  • Mặt bằng
  • Mặt đứng 
  • Bản vẽ thống kê dầm và cột 
  • Mặt đứng dầm bê tông cốt thép
  • Mặt bằng tường vách bê tông cốt thép
  • Mặt đứng tường vách bê tông cốt thép
  • Mặt bằng sàn bê tông cốt thép

CSiXCAD loại bỏ công việc chuyển đổi dữ liệu thủ công do kỹ sư CAD thực hiện và tự động tạo ra các bản vẽ có thể hiệu chỉnh và tinh chỉnh với CAD. Khi kỹ sư tạo ra sự thay đổi trong mô hình ETABS, CSiXCAD có thể so sánh nội dung mô hình BIM với nội dung mô hình ETABS đã chỉnh sửa và nhập lại tất cả các thay đổi hoặc nhập các thay đổi theo lựa chọn người dùng. Các chỉnh sửa bản vẽ trong CSiXCAD được duy trì và có một báo cáo được tạo ra về việc thay đổi mô hình ETABS chính xác được áp dụng cho mô hình BIM. 

etabs-import2

CSiXCAD là một phần mềm và cần có license riêng. ETABS phải được cài đặt và có license trên cùng một máy tính với CSiXCAD trong quá trình truyền tải dữ liệu giữa CAD & ETABS