Hoàn tất bàn giao và hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra cáp thép LRM-XXI Diagnostic System cho Viện Cầu Hầm thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST)

14/01/2013

Lượt xem 21

Ngày 11/01/2013, Công ty Cổ phần Tin học & Tư vấn Xây dựng (CIC) đã hoàn tất công tác bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra cáp thép LRM-XXI Diagnostic System cho Viện Cầu Hầm thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST) trong dự án "Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm tăng cường năng lực NCKH năm 2012". Đây là dự án cung cấptrang thiết bị nhằm nâng cao công tác nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong viện ITST .

Nội dung chi tiết bao gồm:

1. Bàn giao đầy đủ các thiết bị.

2. Chuyên gia của hãng LRM giới thiệu về công ty, sản phẩm, công nghệ, cấu tạo thiết bị và các trường hợp sử dụng.

3. Giới thiệu quy trình lắp đặt hệ thống cùng tài liệu kèm theo. Thực hành các bước lắp đặt hệ thống.

4. Thí nghiệm thiết bị trên mẫu do Viện ITST chuẩn bị sẵn.

5. Hướng dẫn người sử dụng các thao tác xử lý các dữ liệu thu được trên phần mềm, phân tích kết quả.

6. Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra tại hiện trường.

Viện ITST đánh giá cao tiến độ giao hàng, sự nhiệt tình, năng lực của chuyển giao và chất lượng đào tạo - hướng dẫn sử dụng của chuyên gia hãng LRM và kỹ thuật viên Công ty CIC

Một số hình ảnh minh họa: