Hoàn tất bàn giao và hướng dẫn sử dụng thiết bị thăm dò địa chấn PASI 16S24-U cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

07/01/2013

Lượt xem 2

Ngày 26/12/2012, Công ty Cổ phần Tin học & Tư vấn Xây dựng (CIC) đã hoàn tất công tác bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị thăm dò địa chấn PASI 16S24-U cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM thuộc "dự án thành phần QG-HCM-07". Đây là dự án cung cấp trang thiết bị phục vụ phòng thí nghiệm nhằm nâng cao công tác nghiên cứu và giảng dạy cho khoa Vật lý.

Nội dung chi tiết bao gồm:

1. Bàn giao đầy đủ các thiết bị.

2. Tiến hành lắp đặt và chạy thử thiết bị.

3. Hướng dẫn thao tác vận hành từng thiết bị cho các kỹ thuật viên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đánh giá cao tiến độ giao hàng, sự nhiệt tình, năng lực của chuyển giao và chất lượng đào tạo - hướng dẫn sử dụng của Công ty CIC

Một số hình ảnh minh họa: