Hoàn thành khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị Georadar Ris Plus với ăngten 40 MHz và ăngten 200 MHz cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

07/02/2014

Lượt xem 18

Hoàn thành khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị Georadar Ris Plus với ăngten 40 MHz và ăngten 200 MHz cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Từ 14 - 18/01/2014, Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị Georadar Ris Plus với ăngten 40 MHz và ăngten 200 MHz cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc dự án mua sắm thiết bị địa vật lý phục vụ Đề án: "Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam".

Nội dung công việc bao gồm:

1. Bàn giao đầy đủ các thiết bị.

2. Kỹ thuật viên CIC giới thiệu về thiết bị, công nghệ Georadar và ứng dụng trong khảo sát địa chất, môi trường. Hướng dẫn kỹ thuật viên bên Viện lắp đặt, vận hành thiết bị.

3. Hướng dẫn kỹ thuật viên bên Viện thiết lập tham số, vận hành thiết bị và khảo sát thực tế ở nhiều địa điểm có cấu tạo địa chất khác tại Tuyên Quang.

4. Hướng dẫn phân tích, xử lý, minh giải kết quả khảo sát bằng phần mềm Gred HD 3D.

5. Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra tại hiện trường.

Viện VIGMR đánh giá cao tiến độ giao hàng, chất lượng thiết bị, sự nhiệt tình, năng lực của chuyển giao và chất lượng đào tạo - hướng dẫn sử dụng của kỹ thuật viên Công ty CIC và chuyên gia.

Hố sụt Karst được phát hiện khi khảo sát bằng thiết bị Ris Plus với ăngten 40 MHz

Một số hình ảnh quá trình khảo sát tại Tuyên Quang: