Hướng dẫn tính năng xuất bảng khối lượng CAD TABLE sang Excel

06/06/2022

Lượt xem 5711

Trong công việc tính toán khối lượng hàng ngày, các kỹ sư QS cần xuất rất nhiều bảng khối lượng từ CAD sang Excel nhằm phục vụ cho công tác lập dự toán. Trước đây các kỹ sư phải nhập thủ công hoặc tìm kiếm các lisp trên Internet để đáp ứng nhu cầu công việc nhanh, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc. Nắm bắt được nhu cầu đó hiện nay trên enjiCAD đã có tính năng xuất bảng khối lượng ngay trên phần mềm không cần công cụ từ bên thứ ba.

Phần mềm enjiCAD, cung cấp tính năng xuất bảng khối lượng CAD sang excel một cách nhanh chóng và thuận tiện .Để sử dụng tính năng này ta làm như sau:

Bước 1: Quét chọn bảng khối lượng cần xuất sang Excel .

Bước 2: Nhập lệnh hoặc tìm trên menu : Menu > Express > Table Tools > CAD Table to Excel
Command Entry: GC_CTE

       

 

 

Bước 3: Nhập tỷ lệ bảng trong excel sao cho phù hợp. Sau đó nhấn enter phần mềm sẽ tự động xuất dữ liệu sang Excel .

Bước 4: Bấm save Excel lại hoàn thành công việc.

Chúc các bạn thành công!