CIC tham gia Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028

13/10/2023

Lượt xem 62

Ngày 12/10/2023, Công ty CIC tham gia Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam (XDVN) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 12/10/2023 đến hết ngày 13/10/2023. Ngày khai mạc đầu tiên của Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 238 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của hơn 161.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Lễ khai mạc

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ nhấn mạnh CĐXDVN luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng, của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo chính quyền, chuyên môn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành. Đây là nguồn động viên to lớn, là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của hoạt động công đoàn ngành Xây dựng trong những năm qua, nhất là trong quá trình tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp trong Ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề ra.  

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ khai mạc Đại hội lần thứ XIV

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn. Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng đang cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2023-2028), tham gia vào các dự thảo văn kiện và bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIV thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam.     

Chủ tịch CĐXDVN nhấn mạnh: Đại hội XIV nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Xây dựng Việt Nam là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn ngành Xây dựng.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XIV

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Đại hội là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững ngành Xây dựng và đất nước.

Tại phiên thứ 2, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 32 đồng chí và chỉ định đồng chí Đỗ Văn Quảng là Triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIV.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu

Là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC tham gia Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 với vai trò thành viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Trong những năm qua, Công đoàn Công ty CIC không ngừng nỗ lực, các đoàn viên luôn thể hiện tinh thần năng động & sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

CIC và công đoàn Bộ Xây dựng chụp ảnh cùng Ban chấp hành mới

Ông Lương Thành Hưng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CIC chụp ảnh kỷ niệm cùng các Chủ Tịch Công Đoàn các Công ty thuộc Khối Tư vấn

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động, cùng với các cấp công đoàn, Công đoàn Công ty CIC đã phối hợp với chuyên môn phát động, tổ chức các chiến dịch và đợt thi đua cho các đoàn viên, người lao động. 

BBT: Thông tin, Hình ảnh từ http://congdoanxaydungvn.org.vn/