Nội dung chính

  PTV ra mắt phiên bản mới của phần mềm VISSIM version 9

  10/03/2017

  Lượt xem 104

  Phần mềm Vissim 9 phiên bản mới nhất của hãng PTV, giúp bạn hướng đến giải pháp tối ưu trong công tác mô phỏng, phân tích, xử lý các luồng giao thông đô thị.

  Nhờ vào tính năng Scenario Management (Quản lý kịch bản) đã được tăng cường và chức năng đánh giá bổ sung được thêm vào, người dùng giờ đây có thể so sánh kết quả của các phương án quy hoạch giao thông đồng thời, giúp lựa chọn, đánh giá phương án hiệu quả nhất. Thêm một tính năng mới, trình biên tập ma trận cho phép linh hoạt xử lý các dữ liệu đầu vào lớn và phức tạp.

  I. Scenario Management: Tính năng so sánh kết quả kịch bản thuận tiện

  Tất cả những người đã sử dụng giải pháp mô hình hóa trong công tác quy hoạch và thiết kế giao thông khác nhau, đều đánh giá cao những lợi ích của Scenario Management, được  giới thiệu trong phiên bản PTV Vissim 8 trước đây. 

  Trong phiên bản PTV Vissim 9 mới, cung cấp mô hình hóa với nhiều chức năng tiện lợi hơn, cho phép so sánh kết quả của các kịch bản khác nhau được đối chiếu, so sánh cùng lúc, trên cùng một khu vực xử lý.

        Mô phỏng kịch bản nút giao thông đô thị với trạng thái tín hiệu trong Vissim 9.

  Thông qua giao diện quản lý cấu trúc dự án, người dùng bây giờ có thể  nhanh chóng xác định một hoặc nhiều tình huống, kịch bản khác nhau để xem xét, đối chiếu cho công tác xử lý. Cho phép truy cập trực tiếp tới các thuộc tính của từng đối tượng trong mạng lưới quản lý và các kết quả trong bảng dữ liệu kịch bản mô phỏng.

  Ở đây, PTV Vissim 9 cung cấp cho người dùng không chỉ có giá trị trực tiếp của các thuộc tính như nhau trên các kịch bản khác nhau, chẳng hạn như chậm trễ xe, ... mà còn cung cấp các thông tin về sự khác biệt giữa các giá trị hiện hành và kịch bản so sánh. Sự khác biệt tương đối có thể được thể hiện qua tỷ lệ so sánh, các giá trị tối thiểu hoặc tối đa.

  Để tạo ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng, PTV Vissim 9 thể hiện sinh động kết quả so sánh của các kịch bản, dựa vào các thuộc tính trong danh sách, các kết quả trong danh sách và các cửa sổ biểu đồ, thể hiện chúng trong trình biên tập mạng lưới,  thông qua các chuyên đề mầu và đồ thị dạng thanh liên kết.

  II. Tăng cường khả năng đánh giá“Level of service” (cấp độ dịch vụ) cho các nút giao thông

  PTV Vissim 9, người dùng được hưởng lợi ích từ các tùy chọn mới cho việc đánh giá chất lượng của các nút giao thông qua ba thuộc tính mới của Level of service (LOS) :

  • "LOS" minh họa bằng một chữ cái từ A đến F, danh sách các cấp dịch vụ cho các hoạt động được  tính tương tự như định nghĩa từ HCM 2010;

  • "giá trị LOS" miêu tả tương ứng với giá trị bằng số cấp dịch vụ, hoàn toàn phù hợp cho các thuộc tính công thức người dùng định nghĩa, đồng thời cũng sử dụng các biểu đồ, đồ thị màu sắc để biểu diễn kết quả

  • "LOS  kiểu sơ đồ " liệt kê mức độ của các cấp độ dịch vụ cho các điểm nối, ví dụ như "tín hiệu đèn" (Signalized) hoặc "không tín hiệu đèn"( Non-signalized).

              Vissim 9 mô phỏng theo cấp độ các luồng xe tại nút giao thông lựa chọn.

  Kết quả cấp độ dịch vụ cho nhiều chuyển động cũng như các hướng của các nút, điểm nối, có thể tổng hợp ra. Tương tự giá trị "Total results”, tổng hợp lại tất cả kết quả của cấp độ dịch vụ của nút và điểm nối  cũng có thể được kết xuất ra.

  III. Cải tiến xử lý ma trận thông qua trình biên tập ma trận

  Với PTV Vissim 9, ma trận hiện đang được xử lý nội bộ thông qua một trình biên tập ma trận.

  Điều này cho phép người dùng có quyền kiểm soát nhiều hơn việc quản lý tự động của các ma trận các đối tượng mạng lưới. Giúp cho việc thao tác với ma trận trong mô hình của bạn trở nên đơn giản hơn nhờ trình biên tập ma trận mới. Điều chỉnh chính xác của giá trị các ma trận có thể nhanh chóng được chỉnh sửa, cho các khoảng thời gian khác nhau, cho nhu cầu và các loại xe, ....

  Các trình biên tập ma trận đã được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ người sử dụng trong các thiết lập nhanh chóng và sự quản lý  đơn hoặc đa ma trận, đảm bảo cải thiện xử lý các thuộc tính của các đối tượng khi thực hiện mô hình.

  Ngoài ra, tất cả các ma trận có thể được chỉnh sửa riêng biệt, với một loạt các chức năng  linh hoạt như việc sao chép dữ liệu giữa các ma trận, việc bổ sung các biểu thức toán học như phép nhân hoặc phân tích thừa số, giúp thay đổi nhanh chóng theo nhu cầu.

  Sử dụng ma trận dữ liệu giao thông trong phần mềm Vissim 9

  IV. Hình thức minh họa nổi bật

  Phiên bản Vissim 9 mới, cung cấp cho người dùng một loạt các cải tiến về hình thức minh họa, mô phỏng, cho phép sử dụng các dạng bản đồ nền (Bing, Open Street Map) ở định dạng 3D, … như ký hiệu định vị đèn  xanh ở bên trái, hoặc đơn giản chỉ là bổ sung tính linh hoạt vào hình thức xuất ra bằng cách cho phép người dùng xác định rõ thời gian đặc trưng cho hoạt ảnh để bắt đầu xử lý.

  Mô phỏng các tuyến giao thông dạng mô hình 3D trong phần mềm Vissim 9