AERMOD VIEW

  • hình ảnh

AERMOD VIEW - Phần mềm mô phỏng phát tán không khí

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

AERMOD VIEW là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View được sử dụng cho một vùng rộng lớn (trên 50km), để đánh giá nồng độ ô nhiễm và lắng đọng từ nhiều nguồn. Mô hình AERMOD là thế...

Liên hệ
Đăng ký mua