Hãng Schlumberger

  • hình ảnh

AquaChem - Giải pháp quản lý dữ liệu chất lượng nước của hãng Schlumberger

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

AquaChem Phân tích Dữ liệu Chất lượng Nước, Biểu đồ, Báo cáo, và Mô hình Quản lý tài nguyên nước dưới đất, các dự án công nghiệp, và các điểm mỏ yêu cầu giám sát liên tục và thu thập mẫu nước để đảm bảo...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897