BREAKWAT

  • hình ảnh

BREAKWAT

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

BREAKWAT công cụ thiết kế cấu trúc bờ biển. BREAKWAT là một công cụ thiết kế khái niệm đối với một số loại cấu trúc ven biển theo tải trọng sóng. Đê chắn sóng gò đá hộc với các lớp bao bọc bởi vật liệu...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661