Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô TecknoSim

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - Cabin học lái xe ô tô TecknoSim

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Hệ thống mô phỏng lái xe ôtô là một giải pháp tối ưu để đào tạo các lái xe mới và lái xe có kinh nghiệm giúp cải thiện kỹ năng lái xe của họ. Hệ thống cho phép các học viên thành thạo các...

Liên hệ
Download
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023