Digitech 3D

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Digitech 3D - Dịch vụ khảo sát địa hình, lập bản đồ, mô phỏng 3D

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

D3D (DigiTech 3D) một công ty của Ireland, chuyên cung cấp các dịch vụ nâng cao trong khảo sát địa hình, các dịch vụ lập bản đồ và mô phỏng hình ảnh 3D trên máy tính. Sản phẩm có thể là các bản đồ,...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897