Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER (EEMS)

  • hình ảnh

EFDC EXPLORER - Hệ thống mô hình hóa nước

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER (EEMS) là sản phẩm của hãng phần mềm nổi tiếng DSI (Hoa Kỳ). Đây là một hệ thống mô hình hóa môi trường và thủy động lực học để thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật môi trường...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897