Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER (EEMS)

  • hình ảnh

Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER (EEMS) là sản phẩm của hãng phần mềm nổi tiếng DSI (Hoa Kỳ). Đây là một hệ thống mô hình hóa môi trường và thủy động lực học để thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật môi trường...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897