MAPPRO

  • hình ảnh

Mappro - Phần mềm Quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

Giá: Theo dự án
Giới thiệu:

MAPPRO là một giải pháp phần mềm nhằm xây dựng các Hệ thống phục vụ cho các công tác Quản lý quy hoạch đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ xử lý bản đồ và GIS, gắn liến với các...

Liên hệ
Đăng ký mua