Maros - Công cụ phân tích RAM, chuyên dùng cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

  • hình ảnh

Maros

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Maros™ là một công cụ phân tích RAM* cao cấp, với những tính năng mở rộng cho việc mô phỏng cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp, các nhu cầu, các kế hoạch bảo trì và vận hành. Maros™ hỗ trợ người dùng ra các...

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036